• Sảy thai đó là một quãng thời gian đầy cảm xúc và thường xuyên là cảm xúc đau thương. Ngoài việc trải qua nỗi đau buồn tột cùng về việc mất con. Còn có những tác động vật lý của việc sảy thai. Trong thời gian này cũng thường có những tác động về mối quan hệ. Mối quan hệ về gia đình, bạn bè, công việc…Nếu không cố gắng vượt qua mọi thứ sẽ sụp đổ.
 • Đó là chúng ta có thể cảm nhận về “Sảy thai”. Vậy đối những phụ nữ “Sảy thai liên tiếp” quá trình đó dường như chỉ là một phần nhỏ trong quá trình mà họ chịu đựng

Sảy thai liên tiếp hay còn được gọi với rất nhiều các tên khác như là: ” Sảy thai lặp lại“, “Sảy thai tái phát“, “Sảy thai liên tục“, “Sảy thai tự nhiên tái phát“…

 • Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về loại gen MTHFR và việc sảy thai liên tiếp bằng nghiên cứu khoa học được đăng trên tạp trí Springer ( tạp trí y khoa hàng đầu trên thế giới ).

Phân tích báo cáo gộp

Để hiểu rõ hơn về Phân tích báo cáo gộp bạn có thể tìm kiếm với từ khóa “Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

 • Nhiều nghiên cứu đã điều tra mối liên quan giữa đa hình gen MTHFR C677T và A1298C và nguy cơ mắc RPL. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn gây tranh cãi.

Đọc bài viết về “Đột biến gen MTHFR C677T-A1298C là gì.” sẽ giúp bạn biết rõ hơn về nó.

 • Phân tích gộp là một phương pháp thống kê tốt để đối chiếu và kết hợp các kết quả từ các nghiên cứu khác nhau. Một số phân tích gộp tập trung vào sự liên kết giữa đa hình C677T hoặc A1298C và rủi ro RPL đã được thực hiện nhưng kết quả từ phân tích gộp vẫn còn gây tranh cãi.

Xem xét một loạt các nghiên cứu kiểm soát trường hợp mới đã được công bố và những hạn chế trong các nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã tiến hành phân tích gộp một cách toàn diện hơn bằng cách sử dụng tất cả các nghiên cứu về gen di truyền đủ điều kiện để đưa ra ước tính chính xác hơn về mối liên quan giữa đa hình gen MTHFR và nguy cơ mắc RPL


Sảy thai liên tiếp là gì

 • Sảy thai liên tiếp tên tiếng anh là “Repeated pregnancy loss” trong bài viết này sẽ được viết tắt là RPL
 • Không có định nghĩa chính xác về mất thai tái phát (RPL) vì các khía cạnh nhất định (bao gồm số lần phá thai, bản chất liên tiếp của sẩy thai, quá trình sinh sống và tuổi thai khi mang thai) vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, RPL thường được định nghĩa là nhiều hơn hai đến ba lần sảy thai liên tiếp trước tuần thứ 20. RPL, ảnh hưởng đến 1-5% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản trên thế giới, thường được chấp nhận là kết quả ’‘ đa yếu tố” (rối loạn di truyền, bệnh lý tử cung, rối loạn nội tiết, bệnh tự miễn, mắc phải và di truyền huyết khối cũng như các yếu tố môi trường).

Homocysteine

 • Các nghiên cứu trước đây đã xác định Homocysteine ​​(Hcy) trong máu cao là nguyên nhân có thể gây ra RPL và gần 30% phụ nữ mắc PRL cho thấy tăng glucose máu.

Đọc bài viết “Homocysteine trong máu và liên quan đến sảy thai liên tiếp” sẽ làm sáng tỏ hơn ý kiến này.

 • Mức độ Homocysteine ​​trong máu cao có liên quan đến cả yếu tố môi trường và di truyền. Trong khi một số đa hình nucleotide đơn (SNPs) đã được báo cáo có liên quan đến tăng glucose máu, những chất đặc trưng tốt nhất nằm ở vùng mã hóa của 5,10-MethyleneTetrahydroFolate Reductase (MTHFR).

Enzym MTHFR

 • Enzym MTHFR đóng một vai trò quan trọng trong con đường chuyển hóa Folate và điều chỉnh nhóm Folate nội bào để tổng hợp và methyl hóa DNA. Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng gen MTHFR nằm trên nhiễm sắc thể 1 ở cuối cánh tay ngắn (1p36.6) và có chiều dài 2,2 kb với tổng số 11 exon. Một số SNP trong gen MTHFR đã được báo cáo, C677T và A1298C được xác định phổ biến nhất. Nó đã được báo cáo rằng sự chuyển đổi C – T tại nucleotide 677 trong exon 4 là một đột biến điểm chuyển đổi một cytosine (C) thành thymine (T).
 • Điều này có thể dẫn đến việc thay thế acid amin của Alanine thành Valine có thể làm giảm độ ổn định nhiệt và giảm hoạt động của MTHFR. Gen MTHFR A1298C trong exon 7, một chất thay thế Glutamate thành Alanine ở codon 429 (E429A). Có thể làm tăng nồng độ Folate trong huyết thanh. Việc giảm hoạt động của Enzyme MTHFR có thể làm giảm chuyển đổi Homocysteine ​​thành Methionine, sau đó dẫn đến sự tích lũy Homocysteine ​​trong máu.

Phương pháp nghiên cứu

Chiến lược phân tích tổng hợp

 • Các nhà khoa học đã thực hiện phân tích tổng hợp này qua các báo cáo như: PubMed, EMBASE, Cochrane. Cơ sở dữ liệu tích hợp tài nguyên tri thức từ Trung Quốc.

Tiêu chí lựa chọn và loại trừ

Tiêu chí lựa chọn :

 1. Các nghiên cứu liên quan đến đa hình MTHFR C677T hoặc A1298C và RPL.
 2. Thử nghiệm phải là một nghiên cứu kiểm soát trường hợp độc lập.
 3. Các nghiên cứu báo cáo tần số của đa hình MTHFR C677T hoặc A1298C là số trường hợp và đối chứng theo ba kiểu gen biến thể của đa hình.
 4. Các nghiên cứu nên bao gồm so sánh giữa bệnh nhân mắc RPL với ít nhất hai lần sảy thai.
 5. Kiểm soát được định nghĩa là ít nhất một lần sinh sống và không có tiền sử phá thai.
 6. Được xuất bản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc.

Tiêu chí để loại trừ các nghiên cứu:

 1. Không liên quan đến đa hình MTHFR C677T hoặc A1298C và RPL.
 2. Không phải là nghiên cứu kiểm soát trường hợp chính.
 3. Nghiên cứu có tần số alen trong quần thể đối chứng lệch khỏi trạng thái cân bằng Hardy-Weinberg (HWE) ở giá trị p bằng hoặc nhỏ hơn 0,01.
 4. Báo cáo trường hợp, thư cho Biên tập viên, chương sách hoặc đánh giá.

Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với các tác giả tương ứng bằng email để có được số lượng tuyệt đối của các cá thể đồng hợp tử và dị hợp tử trong các trường hợp và nhóm kiểm soát đối với các giấy tờ chỉ báo cáo tần số alen. Chúng tôi chỉ chọn một bài báo và loại trừ những bài khác nếu có nhiều bài viết được xuất bản bởi cùng một tác giả sử dụng cùng một loạt trường hợp.


Khai thác dữ liệu

 • Hai nhà điều tra trích xuất độc lập dữ liệu từ tất cả các nghiên cứu được bao gồm theo tiêu chuẩn lựa chọn được liệt kê ở trên. Một điều tra viên thứ ba đã hành động như một trọng tài viên trong các trường hợp khác biệt. Bất kỳ sự khác biệt nào về quan điểm đã được giải quyết bằng thảo luận giữa ba nhà điều tra.
 • Các dữ liệu được trừu tượng hóa theo bảng tính được tiêu chuẩn hóa. Thông tin trích xuất từ mỗi nghiên cứu chủ yếu bao gồm: Tên tác giả đầu tiên, năm xuất bản, quốc gia nơi nghiên cứu được thực hiện, dân tộc, nguồn chứng cứ nhóm kiểm soát về cân bằng Hardy-Weinberg (HWE), mẫu kích thước, số lượng các trường hợp và kiểm soát với kiểu gen CC / CT / TT hoặc AA / AC / CC.

Phân tích thống kê

 • Tất cả các phân tích thống kê được thực hiện bằng phần mềm STATA 13.0 (StataCrop, College Station, TX). Giá trị P nhỏ hơn 0,05 được coi là có ý nghĩa thống kê. Mối liên quan giữa đa hình MTHFR C677T và A1298C và rủi ro RPL được đánh giá bằng tỷ lệ chênh lệch (OR) với 95% Cls. ORs tổng hợp được tính cho mô hình đồng hợp tử (TT so với CC; CC so với AA), mô hình dị hợp tử (CT so với CC; AC so với AA), mô hình trội (CT+TT so với CC; AC+CC vs. AA), mô hình hồi quy (TT so với CT+CC; CC so với AC+AA) và mô hình phụ gia (T so với C; C so với A).
 • Thống kê Q-Burran và thống kê I2 được thực hiện để đánh giá tính không đồng nhất giữa các nghiên cứu. Chúng tôi đã phân loại không đồng nhất thành ba loại: cao (I2 > [50%), trung bình (25% < I2 < 50%) và thấp (I2 < 25%) [29, 30].
 • Nếu kết quả kiểm tra không đồng nhất trả về P > 0,1, ORs tổng hợp được phân tích bằng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên, hoặc nếu không, mô hình hiệu ứng cố định đã được sử dụng. Đối với các nhóm đối chứng cho mỗi nghiên cứu, tần số kiểu gen quan sát được của đa hình MTHFR C677T và A1298C đã được đánh giá cho trạng thái cân bằng Hardly-Weinberg. Phân tích độ nhạy cũng được thực hiện sau khi loại bỏ tuần tự từng nghiên cứu. Cuối cùng, xu hướng xuất bản đã được điều tra bởi cả thử Beggar và thử nghiệm hồi quy tuyến tính Egger.

Kết quả

 • 1189 tài liệu liên quan đến cụm từ tìm kiếm.
 • Các nhà khoa học loại bỏ 984 tài liệu sau khi kiểm định lại tên và tổng quan với tiêu chí được nêu như ở trên. 12 trường hợp không can thiệp di truyền, 24 nghiên cứu khác về đa hình.
 • Còn lại 169 Tài liệu được kiểm định lại toàn bộ nội dung. Tiếp tục loại bỏ 103 tài liệu, 9 tài liệu không có dữ liệu cần sử dụng.

Ảnh: 57 tài liệu tham gia vào Phân tích gộp

Cuối cùng lựa chọn được 57 tài liệu tham gia vào Phân tích gộp

Đối với MTHFR C677T

 • Đối với MTHFR C677T: 53 nghiên cứu với 6078 trường hợp mẹ và 9441 đối chứng nữ; 4 nghiên cứu với 395 trường hợp thai nhi (lấy máu từ phôi bị phá thai) và 404 trường hợp kiểm soát; 3 nghiên cứu với 718 trường hợp gia đình và 403 đối chứng nam.

Ảnh: Kết quả đối với MTHFR C677T

Đối với MTHFR A1298C

 • Đối với MTHFR A1298C: 16 nghiên cứu với 2924 trường hợp mẹ và 4759 đối chứng nữ; 4 nghiên cứu với 375 trường hợp thai nhi (lấy máu từ phôi bị phá thai) và 384 đối chứng; 1 nghiên cứu với 327 trường hợp gia đình và 106 đối chứng nam. Tất cả 57 bài báo đã được xuất bản giữa 1998 và 2015.

Ảnh: Kết quả đối với Đối với MTHFR A1298C

Đặc điểm của nghiên cứu

 • Trong số 57 bài báo, 40 bài báo đã được xuất bản bằng tiếng Anh và 17 bài báo được xuất bản bằng tiếng Trung Quốc. Đối với nhóm bà mẹ, những phụ nữ khỏe mạnh có ít nhất một hoặc nhiều ca sinh sống được chọn làm đối chứng và đối với những người đàn ông thuộc họ có tiền sử sinh sản bình thường được chọn làm đối chứng.
 • Đối với nhóm thai nhi, trường hợp thai nhi là máu được lấy từ phôi bị hủy bỏ để cho phép so sánh với các nhóm can thiệp. Bao gồm máu cuống rốn của trẻ sơ sinh như đối chứng, Zetterberg et al. Bae et al. Đã thu thập các mẫu đối chứng từ cá nhân trong độ tuổi 1-5 và hai nghiên cứu (Ma và cộng sự; Nair và cộng sự) đã chọn phôi bị hủy bỏ tự chọn làm đối chứng.
 • Không có sự chồng chéo xảy ra giữa các nghiên cứu dựa trên trường hợp hoặc sự tham gia kiểm soát. Sự phân bố kiểu gen trong các điều khiển cho tất cả các nghiên cứu phù hợp với trạng thái cân bằng của Hardy-Weinberg, ngoại trừ 7 tài liệu. Các đặc điểm của tất cả các nghiên cứu được bao gồm được tóm tắt trong Hình 1 dưới đây:

Ảnh: Hình 1

Ảnh: Kết quả phân tích tổng thể


Kết luận và Thảo luận

Quan điểm và thảo của những năm 2000

 • Các nghiên cứu trước đây đã điều tra mối liên quan giữa đa hình gen MTHFR C677T và A1298C và nguy cơ mắc RPL nhưng kết quả vẫn còn gây tranh cãi. Một số meta đã được thực hiện nhưng kết quả vẫn còn gây tranh cãi.
 • Nelen và cộng sự. Đã tiến hành siêu phân tích vào năm 2000 và kết luận rằng tăng glucose máu là một yếu tố nguy cơ của RPL .
 • Ren và cộng sự. Năm 2006 đã thực hiện phân tích tổng hợp với 26 nghiên cứu với 2120 trường hợp và 2949 đối chứng và kết luận rằng đột biến MTHFR C677T không phải là yếu tố rủi ro di truyền đối với RPL ngoại trừ trong dân số Trung Quốc.
 • Wu và cộng sự. (2012) đã báo cáo trong một siêu phân tích bao gồm 2427 trường hợp và 3118 kiểm soát rằng kiểu gen MTHFR C677T có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh RPL, ngoại trừ người da trắng. Rai đã báo cáo trong một siêu phân tích rằng đa hình A1298C không liên quan đến RPL.

Thảo luận sau khi kết thúc phân tích gộp.

 • Khi phân tầng theo dân tộc. Chúng tôi quan sát thấy rằng đa hình gen MTHFR của mẹ và con C677T và A1298C có liên quan đến RPL. Chúng tôi cũng quan sát thấy mối liên quan đáng kể giữa đa hình MTHFR A1298C của thai nhi và RPL nhưng không phải là C677T. Các nghiên cứu trong tương lai không chỉ tập trung vào các gen riêng lẻ mà còn cả tương tác thai nhi của mẹ, tương tác gen với gen, tương tác gen với môi trường và các đa hình nucleotide đơn khác.

Bổ sung folate trong quá trình điều trị

 • Các nghiên cứu trước đây đã báo cáo rằng bổ sung axit folic thúc đẩy tỷ lệ sống sót của phôi thai và thai nhi trong suốt thời gian mang thai. Một nghiên cứu gần đây của Gaskins et al. (Tôi sẽ có bài viết về cụ thể nghiên cứu này một dịp khác)

Từ khóa dành cho nghiên cứu của Gaskins et al ( Gaskins AJ, Rich-Edwards JW, Hauser R, Williams PL, Gillman MW, Ginsburg ES, Missmer SA, Chavarro JE (2014) Maternal prepregnancy folate intake and risk of spontaneous abortion and stillbirth. )

Bạn có thể tham khảo cụ thể hơn 33 cặp có phát hiện gen 677CT được điều trị bằng folate. “Đột biến gen đồng hợp tử MTHFR. Điều trị bằng 5-MTHF

 • Kết luận rằng lượng folate cao hơn từ các chất bổ sung (> 851 mcg / ngày) có liên quan đến việc giảm nguy cơ sảy thai tự nhiên. Phụ nữ có nguy cơ mang thai nên sử dụng folate bổ sung để phòng ngừa khuyết tật ống thần kinh và bởi vì nó có thể làm giảm nguy cơ sảy thai tự nhiên.
 • Đại học Sản khoa và Phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) khuyến nghị rằng tất cả phụ nữ có kế hoạch hoặc có khả năng mang thai nên uống 400 mcg / ngày axit folic. Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng nhu cầu của thai nhi đối với axit folic đặc biệt cao sớm trong quá trình tạo phôi.

Đối với người bị gen MTHFR (không chuyển hóa được folate và folic) được khuyến khích sử dụng 5-MTHF để thay thế cho acid folic. Đọc bài viết “Dị tật bẩm sinh thai nhi. Giảm thiểu nguy cơ với 5-MTHF

Protake Care – Protect Baby, Healthy mom.